Advies Werkplaats Wonen: “Hoe gaan we verder?”

[Metropoolregio Eindhoven, 20.05.2016] “Op 14 oktober 2015 heeft de Werkplaats Wonen het advies “Breken met grenzen: wonen in een complete […]

Extranet

“Kamer bezorgd over betaalbaarheid en beschikbaarheid”

[Aedes, 26.05.2016]

“Woningcorporaties hebben een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Zo oordeelde de Tweede Kamer tijdens een debat op 25 mei 2016 over de Staat van de Volkshuisvesting. Ondertussen blijven er echter problemen in de woningmarkt die vragen om een oplossing. Vooral het gebrek aan middeldure huurwoningen baart de Tweede Kamer zorgen.

De meerderheid van de Kamer is tevreden over de rapporten Staat van de Volkshuisvesting en WoON 2015. Hieruit blijkt dat corporaties veel hebben geïnvesteerd in belangrijke zaken, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en huisvesting van urgente doelgroepen zoals vergunninghouders. Corporaties functioneren beter, concludeerde bijvoorbeeld D66. Ook minister Blok ziet een grote, positieve verandering in de cultuur en governance van de sector. ‘Het beeld van de wilde jongens is verdwenen.’ ”

Voor meer informatie, klik hier.

Stichting Interface

  • Tu/e
  • Den Dolech 2
  • Postbus 513
  • 5600 MB
  • Eindhoven
  • T: 040 247 3325/3320
  • F: 040 243 8488
  • E: interface@tue.nl

Stel hier uw vraag

captcha
Neem tekst over: