Advies Werkplaats Wonen: “Hoe gaan we verder?”

[Metropoolregio Eindhoven, 20.05.2016] “Op 14 oktober 2015 heeft de Werkplaats Wonen het advies “Breken met grenzen: wonen in een complete […]

Extranet

Doelstelling

Het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant heeft tot doel om reeds aanwezige kennis en ervaring op het gebied van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant te bundelen en beschikbaar te stellen om zo strategische ingrepen in de woningmarkt te bevorderen en de dynamiek in de markt terug te brengen.

Specifiek betekent dit dat de (kwalitatieve) (mis)match tussen aanbod en vraag op de woningmarkt in beeld gebracht wordt. Uiteindelijk moet het systematisch bijeenbrengen en het in samenhang presenteren van woningmarkt gegevens aanknopingspunten bieden voor de deelnemende partijen voor de door hen te nemen investeringsbeslissingen en het te vormen beleid.

De ambitie is om op lange termijn door middel van het kenniscluster bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van marktprocessen in Zuidoost-Brabant.

Vanuit de doelstelling kunnen een aantal functies voor het kenniscluster worden onderscheiden. Door informatie te verzamelen, koppelen en (opnieuw) te analyseren en interpreten kunnen nieuwe inzichten verworven worden in de werking van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant.

Functies op korte termijn zijn:

 • Kennis verzamelen en ordenen (bibliotheek- en documentatiefunctie)
 • Kennis clusteren (bijeenbrengen van beschikbare informatie)
 • Kennisverspreiding (actief naar doelgroepen)

Op de langere termijn wil het kenniscluster naast het beschikbaar stellen van bestaande kennis, ook een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling wat betreft de woningmarkt. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden in termen van activiteiten, verantwoordelijkheden en frequentie.

 • Kennis bemiddeling (actief bijeenbrengen vraag en aanbod kennis)
 • Kennis ontwikkelen en programmeren (bv. door eigen onderzoek, advies/stimulering kennisontwikkeling)

Stichting Interface

 • Tu/e
 • Den Dolech 2
 • Postbus 513
 • 5600 MB
 • Eindhoven
 • T: 040 247 3325/3320
 • F: 040 243 8488
 • E: interface@tue.nl

Stel hier uw vraag

captcha
Neem tekst over: