Advies Werkplaats Wonen: “Hoe gaan we verder?”

[Metropoolregio Eindhoven, 20.05.2016] “Op 14 oktober 2015 heeft de Werkplaats Wonen het advies “Breken met grenzen: wonen in een complete […]

Extranet

Demografie en migratie

De regio heeft een sterke en concurrerende positie.Om deze sterke positie te behouden en uit te breiden is het samenspel tussen woningmarkt en arbeidsmarkt van cruciaal belang. Tegen de achtergrond van de vergrijzing is het op peil houden van de human resources een extra uitdaging.

Woningvoorraad

De woningvoorraad in de regio is zeer divers. Binnen de huur- en koopsector komt een scala aan woningtypen, bouwjaren en prijsklassen voor. De veelheid van steden en dorpen leidt tot een grote ruimtelijke spreiding van deze voorraad.

Woningmarkt

Met de grote variatie in het aanbod van woningen en woonmilieus kan in principe ingespeeld worden op de wensen van de diverse doelgroepen in de regio. In veel gevallen lukt dat. Desondanks doen zich nog allerlei afstemmingsproblemen voor en is er sprake van een kwalitatieve woningnood.

Doelgroepen

De regio biedt huisvesting aan huishoudens in alle levensfasen en probeert kenniswerkers en arbeidsmigranten aan te trekken. Het woonbeleid is dan ook gericht op een veelheid van doelgroepen. Informatie over hun woonwensen en voorkeuren en inzicht in de belemmeringen die ze ervaren op de woningmarkt is van essentieel belang.

Uitdagingen in Zuidoost-Brabant

Uitdagingen in Zuidoost-Brabant zijn: bouwen voor starters, het ontwikkelen van woonconcepten voor tijdelijk wonen, betaalbaar wonen voor eenverdieners, strategische toevoegingen voor doorstromers, passend huisvesten van senioren en de juiste woon-zorgconcepten voor ouderen.

Woonatlas Zuidoost-Brabant

In de woonatlas worden alle feiten en cijfers met betrekking tot de thema’s huishoudens en doelgroepen, demografie en migratie, woningvoorraad en woningmarkt letterlijk in kaart gebracht.

Stichting Interface

  • Tu/e
  • Den Dolech 2
  • Postbus 513
  • 5600 MB
  • Eindhoven
  • T: 040 247 3325/3320
  • F: 040 243 8488
  • E: interface@tue.nl

Stel hier uw vraag

captcha
Neem tekst over: